• به مرکز محاسبات آکچوئری خوش آمدید!
  • مرکز محاسبات آکچوئری آماده عقد قرارداد جهت انجام ارزیابی و ارائه مشاوره آکچوئری به صندوق‌ها
  • Financial Analysis: Solvency vs. Liquidity Ratios
    Financial Analysis: Solvency vs. Liquidity Ratios

درباره ما

در مرکز محاسبات آکچوئری تلاش می‌کنیم تا هزینه بیمه و تعهدات بلند مدت را تخمین بزنیم و با استفاده از ریاضیات، آمار و اطلاعات صندوق‌ها نرخ ها را برآورد می‌کنیم؛ بنابراین با استفاده از علوم آکچوئرال (ACTUARIAL) به  انجام محاسبات و برآوردهاي مالي و به بررسي تعادل بين درآمد و هزينه در سال‌هاي آتي مربوط به صندوق‌های مالی (اعم از صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی) در بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ای و اجتماعی مي پردازیم.
به بيان ديگر در این مرکز آكچوئرها با استفاده از مفروضاتي، عدم اطمينان‌هاي با اهميت راجع به آينده را حل مي نمايند و ريسك‌هايي كه حذف شدني نيستند يا تا حد مناسبي كاهش پذير نيستند را شناسايي و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی آکچوئری راهكار تامين مالي آن را ارائه مي‌كنند.

براساس استاندارد حسابداري شماره 27 ايران طرح‌هاي مزاياي بازنشستگي بايد ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتني بر آكچوئري را در زير ترازنامه و يادداشت‌هاي توضيحي به نحو مناسب افشا نمايند. لذا بحث حسابداري طرح هاي بازنشستگي مستلزم درك عمومي فنوني است كه آكچوئرها به كار مي‌برند. روش‌هاي ارزيابي آكچوئري به منظور فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز كارفرمايان و طرح ها در زمينه تامين وجوه طرح، ارزيابي تعهدات و مزاياي بازنشستگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

خدمات مرکز محاسبات آکچوئری

ارائه نرم افزارهای لازم برای انجام محاسبات آکچوئری

مرکز محاسبات آکچوئری می‌تواند به شرکت های بیمه نرم افزار لازم برای انجام محاسبات آکچوئری را معرفی نموده و با آنها همکاری داشته باشد. از آنجا که انجام محاسبات آکچوئری امری کاملاً تخصصی است و نیاز به انجام محاسبات پیچیده به همراه به کارگیری فن آن را دارد، مشاوره مرکز در ارائه و انجام محاسبات نقش کلیدی ایفا می کند.

مشاوره‌ی آکچوئری صندوق‌ها

مرکز محاسبات آکچوئری آماده ارائه مشاوره آکچوئری به صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی با تعهدات بلند مدت است.

ارائه طرح‌های پژوهشی

مرکز محاسبات آکچوئری در حال انجام طرح‌های پژوهشی مطرح شده از سوی پژوهشکده بیمه از جمله طرح‌های حوزه بیمه‌های زندگی است.