تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی، واحد 215

تلفن ثابت: 22419430-021 و تلفن همراه: 3262-463-0937

دورنگار: 22419430-021

ایمیل: Actuarial.center@gmail.com

ایمیل وبسایت: info@actuar.ir

 

فرم تماس: