نمونه کارها

*** در پروژه‌های انجام شده، تعهدات آکچوئری بر اساس استاندارد‌های شماره 27 و 33 حسابداری ایران محاسبه و گزارش شده است ***

 

بانک‌ها

1) ارزیابی آکچوئری صندوق رفاه و تامین آتیۀ کارکنان بانک سپه در پایان سال‌های 92، 93و 95

2) ارزیابی آکچوئری صندوق‌های رفاهی بانک مسکن در سال‌ 95

3) ارزیابی آکچوئری صندوق‌های رفاهی (تامین آتیه، کمک رفاه و تعاون) بانک رفاه کارگران در پایان سال93، 94 و پایان دی ماه  95

4) ارزیابی آکچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانک توسعه صادرات در پایان سال 89

5) ارزیابی آکچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانک صادرات در پایان سال 89

6) ارزیابی آکچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانک تجارت در پایان سال 89

7) ارزیابی آکچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانک ملت در سال‌های 86، 87، 89 و 90 تا 96

 

صندوق‌ها و مؤسسات

1) ارزیابی آکچوئری شرکت پالایش نفت اصفهان در سال‌های 95، 96 و 97

2) ارزیابی آکچوئری صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان اسفند 96

3) ارزیابی آکچوئری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در پایان سال 95 با و بدون لحاظ قانون 70-10 (بازنشستگی پیش از موعد با 70 سال سن و 10 سال سنوات)