لیست پروژه‌های انجام شده و در حال انجام

در این قسمت لیست پروژه‌های انجام شده و در حال انجام به صورت خلاصه آورده شده است، لازم به ذکر است که  در این پروژه‌ها، تعهدات آکچوئری بر اساس استاندارد‌های شماره 27 و 33 حسابداری ایران محاسبه و گزارش شده است.

 

پروژه‌های انجام شده

1) ارزيابي آكچوئری صندوق رفاه و تامين آتيۀ كاركنان بانك سپه در پايان سال‌های 92، 93 و 95

2) ارزيابي آكچوئری صندوق‌های رفاهی بانك مسكن در پایان سال 95

3) ارزيابي آكچوئری صندوق‌های رفاهی (تامين آتيه، كمك رفاه و تعاون) بانك رفاه كارگران در پايان سال‌های 93 ،94 و پايان دی ماه 95

4) ارزيابی آكچوئری شرکت پالايش نفت اصفهان در پایان شهریور و اسفندماه سال‌هاي 95، 96 و 97

5) ارزيابی آكچوئری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائيان و عشاير در پايان سال 95 با و بدون لحاظ قانون 70-10
(بازنشستگی پيش از موعد با 70 سال سن و 10 سال سنوات)

6) ارزيابی آكچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانك ملت در سال‌های 86، 87، 89 و 90 تا 96

7) ارزيابی آكچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانك توسعه صادرات در پايان سال 89
8) ارزيابی آكچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانك صادرات در پايان سال 89
9) ارزيابی آكچوئری تعهدات صندوق بازنشستگی بانك تجارت در پايان سال 89
10) ارزیابی آکچوئری صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران در پایان سالهای 96 و 97

11) ارزیابی آکچوئری شرکت پالایش نفت آبادان در پایان سال 97

12) ارزیابی تعهدات آکچوئری و بازطراحی مؤسسه آتیه رفاه همکاران مهر ایرانیان در پایان سال 97

13) ارزيابي آكچوئری صندوق‌ تامين آتيه بانك رفاه كارگران در پايان سال‌ 97 و امکان‌سنجی افزایش حق معیشت از محل این صندوق

 

پروژه‌های در حال انجام

1) ارزيابی آكچوئری شرکت پالايش نفت اصفهان در سال‌ 98

2) ارزیابی آکچوئری شرکت کربن ایران در سال 98